Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 30, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden diskuteras vegetarisk kost och ett antal lyssnarfrågor på temat avhandlas som ett eget avsnitt.

  • Vad behöver man tänka på vad gäller intag av protein, fett, vitaminer och mineraler?
  • Går det att tillgodose sitt näringsbehov med vegetarisk mat?
  • Hur bra är egentligen diverse ersättningsprodukter på marknaden?