Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 23, 2019

Veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden gästas av Emma Igelström. Emma är mest känd för sina fantastiska framgångar inom simning.

Något många inte vet är samtidigt att när Emma Igelström befann sig på toppen av sin karriär som elitsimmare led hon av bulimi och ätstörningar.

I avsnittet berättar Emma om tiden som sjuk, insjuknandet samt tips och råd både till den som har ett problematiskt förhållande till mat och anhöriga.