Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 2, 2018

Glass i stora lass! Frysdiskarna svämmar över av nya glassar som marknadsförs som ett nyttigare alternativ med mindre socker och ibland mer protein. Men hur mycket bättre är dessa glassar till skillnad från "vanliga"?

Maria och Ella reder ut detta i nya avsnittet av Tyngre Dietistpodden samt pratar kring potentiella fördelar och nackdelar med dessa "nyttoglassar" och hur du kan tänka i valet av glass.