Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 8, 2017

I detta avsnitt tar vi oss tillbaka till när vi bestämde oss för att det var just dietister vi ville bli, vägen genom utbildningen och slutligen ut i arbetslivet och dietistyrket. Vi diskuterar också hur vår egen syn på kost, mat och hälsa har förändrats med tiden vi utbildat oss till dietister.