Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 2, 2017

I första avsnittet efter sommaren pratar vi om hur du kommer igång igen efter semestern och hur du ska göra för att nå dina mål. Vi diskuterar bland annat:

  • Måluppsättning
  • Motivation
  • SMARTA mål
  • Inre och yttre motivation
  • Prestationsmål och slutmål, samt
  • Copingstrategier

Självklart har vi mycket att ta igen efter en sommar på olika håll och vi har alla tre nya intressanta arbetsplatser att bekanta oss med.

Nytt för hösten är "Veckans fråga" där vi i veckans avsnitt klargör om sötpotatis är nyttigare än vanlig hederlig potatis.