Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 1, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden diskuteras olika faktorer som påverkar våra matval. Många upplever att de vet precis hur de ska äta för att må bra, ändå gör de det inte. I detta fall är lösningen att hitta grundorsaken bakom.

I detta avsnitt får du med dig både tankesätt och metoder för att kunna göra aktiva och medvetna val i vardagen.