Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 28, 2018

Under graviditeten är det många som fundera över sina matvanor. För att barnet ska växa och utvecklas behövs det mer näring än annars. Behovet av vitaminer och mineraler ökar samtidigt som behovet av energi inte ökar speciellt mycket.

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden diskuteras energibehov, vitaminer och mineraler samt vad man bör undvika under graviditeten.