Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 1, 2018

Innehåll i veckans avsnitt:

  • Varför det kan vara intressant att ta reda på ditt energibehov
  • Hur du tar reda på ditt energibehov
  • Vårt huvudsakliga bränsle vid träning
  • Proteinbehov och varför proteinbehovet ökar för de som tränar hårt
  • Vanliga matmissar när du börjar träna