Preview Mode Links will not work in preview mode

May 6, 2017

I detta avsnitt diskuterar vi LCHF och lågkolhydratkost. Vi tar upp för och nackdelar, delar med oss av egna erfarenheter samt pratar om det aktuella forskningsläget i området.