Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 16, 2017

Cancer är en komplex sjukdom där många faktorer påverkar risken att drabbas. Det totala antalet cancerfall ökar, och risken att insjukna ökar med stigande ålder. Samtidigt är det fler och fler som faktiskt överlever sin cancer till följd av bland annat förbättrade diagnostiska metoder och effektivare behandlingar. En tredjedel av de vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med goda matvanor, ökad fysisk aktivitet och genom att hålla en hälsosam vikt. Tänk att få leva i en värld där ingen drabbas av cancer som hade kunnat förebyggas!

I veckans avsnitt gästar Charlotta Rubin, folkhälsovetare, dietiststudent och en av fyra projektledare i projektet Mat och Cancer, och berättar om deras arbete inom Dietisternas Riksförbund.

Har du svårt att få i dig tillräckligt med grönsaker? Du kanske inte ens tycker om det! Lyssna på våra tips och råd om hur du på ett smart sätt kan nå upp till den dagliga rekommendationen på 500 gram frukt och grönsaker per dag.