Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2017

I premiäravsnittet av Dietistpodden får du en presentation av dietisterna Lova Molin, Eleonor (Ella) Olsson och Maria Palmqvist. Vi berättar om vårt syfte och planer med podcasten och går raskt vidare till att försöka slå hål på några av alla dessa myter om mat som cirkulerar i samhället.