Preview Mode Links will not work in preview mode

Jul 13, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden ligger protein i fokus.

  • Hur mycket protein behöver vi egentligen?
  • Hur skiljer sig fullvärdigt protein från icke fullvärdigt protein?
  • Vad händer om man äter för mycket eller för lite protein?

Detta och mycket annat diskuteras i veckans podd!