Preview Mode Links will not work in preview mode

May 12, 2018

Många människor har ett komplext förhållande till socker och sötsaker, och åsikterna varierar stort kring detta livsmedel. Att sötsug finns är det inget tvivel om. Men kan man bli sockerberoende och kan det likställas med drogmissbruk eller alkoholism? Detta, och strategier för att bli av med sitt sötsug, diskuterar tjejerna i Tyngre Dietistpodden i veckans avsnitt.