Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 26, 2019

Många känner till Mårten Nylén från TV (Biggest loser och Ninja Warrior) samt som personlig tränare. Vad kanske inte många vet är att han också har ett stort fokus på mentala faktorer för lyckas genomföra livsstilsförändringar och leva hälsosamt.

I Tyngre Dietistpodden-intervjun diskuteras bland annat de...


Jan 19, 2019

Antiinflammatorisk kost är temat för veckans avsnitt där Tyngre Dietistpodden träffar Helen Lindqvist. Helen är universitetslektor vid Sahlgrenska akademin, Dr. i biovetenskap från Chalmers Tekniska Högskola, med inriktning mot livsmedel och nutrition.

Helen tillhör en forskargrupp inom nutritionell metabolomik,...


Jan 12, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden välkomnar vi Karoline Petterson som kommer att driva podden tillsammans med Lova framöver.

Ni får i avsnittet veta mer om vem Karoline är såsom bakgrund, utbildning och sysselsättning. Som bonus besvarar även tjejerna en lyssnarfråga om vegetarisk kost vid...


Jan 5, 2019

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden diskuteras bland annat behov av järn, källor i maten, absorption samt vegetarisk kost och järn.

Järn är ett mikronäringsämne som ingår i hemoglobin vilket transporterar syre i blodet och i myoglobin som transporterar syre i muskler. Järn ingår även i en del enzymer....