Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 29, 2018

Att folksjukdomarna i samhället ökar är svårt att undgå, och att kosten spelar en stor roll i folkhälsan vet vi sedan länge! Samtidigt lägger vi alldeles för lite tid på förebyggande arbete, framförallt på grund av resursbrist... Vore det inte bättre om vi kunde minska risken för att bli sjuk än att vara...


Sep 22, 2018

I veckans avsnitt diskuteras Livsmedelsverkets kostråd vidare. Varför ska man egentligen äta mer av vissa livsmedel och mindre av andra, och hur kan man praktiskt göra för att nå upp (eller ner) till åtminstone en del av rekommendationerna?

Hos @tyngredietistpodden på Instagram och Facebook hittar ni fler...


Sep 15, 2018

I veckans avsnitt diskuteras vetenskapen bakom kostråden, och vad det faktiskt innebär.

Att kosten har en avgörande faktor för god hälsa kanske vi kan vara överrens om? Det råder dock en stor förvirring över HUR man ska äta och leva för att uppnå just detta. Studieresultat från enskilda studier kan ofta...


Sep 8, 2018

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden spinner dietisterna vidare på temat kost vid träning. I detta avsnitt med fokus på kost för prestation och kost för elitidrottare. Avsnittet inkluderar bland annat:

  • Vad som händer i kroppen om man äter för lite
  • Hur man bör tajma maten med träningen
  • Menyexempel för...


Sep 1, 2018

Innehåll i veckans avsnitt:

  • Varför det kan vara intressant att ta reda på ditt energibehov
  • Hur du tar reda på ditt energibehov
  • Vårt huvudsakliga bränsle vid träning
  • Proteinbehov och varför proteinbehovet ökar för de som tränar hårt
  • Vanliga matmissar när du börjar träna