Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 30, 2017

I veckans avsnitt av dietistpodden pratar vi om allergier och intoleranser. Vad är skillnaden? Vad är definitionen av en allergi? Hur vet man om man har någon allergi? Detta och mycket annat reds ut!


Sep 16, 2017

Cancer är en komplex sjukdom där många faktorer påverkar risken att drabbas. Det totala antalet cancerfall ökar, och risken att insjukna ökar med stigande ålder. Samtidigt är det fler och fler som faktiskt överlever sin cancer till följd av bland annat förbättrade diagnostiska metoder och effektivare...


Sep 2, 2017

I första avsnittet efter sommaren pratar vi om hur du kommer igång igen efter semestern och hur du ska göra för att nå dina mål. Vi diskuterar bland annat:

  • Måluppsättning
  • Motivation
  • SMARTA mål
  • Inre och yttre motivation
  • Prestationsmål och slutmål, samt
  • Copingstrategier

Självklart har vi mycket att ta igen...