Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 28, 2018

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden intervjuar vi Fannie Magnil. Fannie fick i unga år anorexi och därefter ortorexi. Hör hennes berättelse om tiden som sjuk, insjuknandet, vården och hur hon gjorde för att ta sig ur det.