Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 24, 2018

När syret omsätts i kroppen omvandlas några få procent till fria radikaler. Ett överskott av fria radikaler kan orsaka så kallad oxidativ stress, vilket i sin tur kan leda till skadliga förändringar i kroppen. Vår fantastiska kropp har ett eget försvar mot oxidativ stress men samverkar med antioxidanter från kosten, som har en förmåga att neutralisera fria radikaler och därigenom utgöra en gynnsam inverkan på hälsan.

Lät det krångligt? Tyngre Dietistpodden försöker reda ut begreppen och förklarar varför man behöver tillgodose kroppen med tillräckligt med antioxidanter via kosten, och hur man lyckas med det.