Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 8, 2018

I veckans avsnitt av Tyngre Dietistpodden spinner dietisterna vidare på temat kost vid träning. I detta avsnitt med fokus på kost för prestation och kost för elitidrottare. Avsnittet inkluderar bland annat:

  • Vad som händer i kroppen om man äter för lite
  • Hur man bör tajma maten med träningen
  • Menyexempel för att tillgodose behovet av protein och kolhydrater i samband med träning
  • Behov av makronutrienter