Preview Mode Links will not work in preview mode

Jun 9, 2018

Allt fler människor upplever stress eller psykisk ohälsa i sin vardag. För vissa innebär detta ett omedvetet småätande medan andra tappar aptiten, eller helt enkelt glömmer bort att äta. Att få till bra och hälsosam mat kan då kännas som en omöjlighet.

Tyngre Dietistpoddens Ella och Maria diskuterar hur du kan tänka för att underlätta i din vardag, ger dig praktiska tips samt pratar kring mat som kan anses som "good enough".